Reike pinegu

Ieškau paskolos išvykti į užsienį. Darbas ir būstas jau yra paruošti. Pinigai bus panaudoti nuomai, bilietams ir pragyvenimui mėnesį. Dėkoju.

Your email will not be published. Name and Email fields are required